Postivarikon yleisohjeet

Aukioloajat:

Postivarikon tilat ovat asukkaiden käytettävissä päivittäin klo 6:00 – 23:00, muina aikoina tiloissa oleskelu on kielletty. Postivarikon rikosilmoitinlaitteisto on aktivoituna aukioloaikojen ulkopuolella ja käyttäjä vastaa aiheuttamiensa aiheettomien hälytysten kustannuksista.

Tilavarauksia Postivarikon tiloihin voi tehdä 6:30 – 22:00 väliselle ajalle.

Postivarikolla on aulapalvelua paikalla opastamassa asukkaita käyttöön liittyvissä kysymyksissä 10-20 tuntia viikossa. Aulapalvelun läsnäoloajat ilmoitetaan varaussivuston etusivulla.

Kulkeminen:

Postivarikolle kulkeminen tapahtuu henkilökohtaisilla kulkukoodeilla, jotka rekisteröitynyt tai tilavarauksen tehnyt käyttäjä saa Postivarikon varauspalvelusta. Kulkukoodi näppäillään Postivarikon ovien vieressä olevilla näppäimillä ja ovi on avattavissa vihreän valon palaessa jatkuvasti. Huom. Ulko-ovet avataan koodin näppäilyn jälkeen kyynärkytkintä painamalla.

Ovet, joihin varausjärjestelmän luoma kulkukoodi toimii, on esitetty kunkin varattavan tilan tiedoissa näkyvässä pohjakuvassa punaisin nuolin.

Maksuton tilojen käyttö:

Maksutta asukkaiden käytössä ovat Postivarikon aula- ja kirjastotila, verstastila, monitoimitila, keittiö, työ- ja esitystila ja kuntosali. Lisäksi liikuntasalin päivittäiset avoimet pelivuorot ovat asukkaille maksuttomia. Maksutonta käyttöä varten kulkukoodit saa varausjärjestelmästä. Avoimien pelivuorojen osalta kulkukoodin saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Varausrajoitukset:

1. Varauksia liikuntasaliin voi tehdä 30 vuorokautta etukäteen.

2. Varauksia muihin tiloihin voi tehdä 6 kuukautta etukäteen.

3. Työ- ja esitystilan varattaviin etätyöpisteisiin ja Verstaan työpisteisiin voi asukkaalla olla kuhunkin työpisteeseen korkeintaan yksi voimassa oleva varaus kerrallaan.

4. Liikuntasaliin, Työ- ja esitystilaan (koko tila) ja Monitoimitilaan (koko tila) voi asukkaalla olla kuhunkin korkeintaan viisi voimassa olevaa varausta kerrallaan. Tämä rajoitus ei koske liikuntasalin vakiovuoroja.

Liikuntasalin vakiovuorot:

Liikuntasaliin on mahdollista varata vakiovuoroja. Vakiovuorojen osalta vuosi on jaettu kolmeen jaksoon, jotka ovat tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu.

Vakiovuorojen varaaminen tapahtuu erikseen ilmoitettavana ajankohtana noin kahta kuukautta ennen varausjakson alkamista. Ensimmäinen vakiovuorojen varausajankohta syys-joulukuun 2023 vakiovuorojaksolle on heinäkuun 2023 aikana ja siitä tiedotetaan erikseen varaussivuston etusivulla lähempänä varausikkunan avautumista.

Palaute:

Varaussivun oikean ylereunan ”Anna palautetta” -linkin kautta pääset lähettämään palautetta Postivarikolle.

Postivarikon säännöt

Näitä sääntöjä on noudatettava liikuttaessa ja toimittaessa Postivarikon tiloissa. Tarkempia ohjeita ja tilakohtaiset erityissäännöt saa Postivarikon operaattorilta.

1. Postivarikon tilat ovat avoimia kaikille Postivarikon aukioloaikoina. Postivarikon tiloista voi varata käyttövuoroja Postivarikon varausjärjestelmän kautta. Käyttövuoroja voi varata kertavuoroina tai kausivuoroina.

2. Postivarikon käytöstä solmitaan käyttöoikeuden haltijan kanssa käyttösopimus. Vuoroista peritään käyttökorvaus, joka perustuu Postivarikon vuokrasopimukseen.

3. Sisäänpääsy varatuille vuoroille tapahtuu varausjärjestelmän kautta ellei muuta erikseen varaajalle/ käyttöoikeuden haltijalle ohjeisteta. Operaattorilta saa tarvittaessa yksityiskohtaiset ohjeet tilojen käytöstä.

4. Olet vastuussa käyttämiesi ja vuokraamiesi tilojen siisteydestä. Jätä lähtiessäsi tila samaan tai parempaan kuntoon, kuin se oli tullessasi. Ilmoita väärinkäytöksistä ja rikkoutuneista varusteista yms. puutteista mahdollisimman pian tilaisuutesi jälkeen.

5. Älä käytä työkoneita tai kuntoilulaitteita ennen kuin olet saanut opastuksen niiden käyttöön.

6. Varaamasi tila tai työpiste on käytössäsi varaamasi ajan ja aina omalla vastuullasi. Yhteisissä työ- ja kuntoilutiloissa on kohtuullista, että otat huomioon myös muut käyttäjät ja annat laitteiden käyttövuoroja muillekin.

7. Tilan käyttäjä saa käyttää varaamassaan tilassa olevia Postivarikon harrastusvälineitä yms. Niitä ei saa viedä pois tilasta ja ne on aina käytön jälkeen palautettava alkuperäiselle paikalleen. Käyttöoikeuden haltija vastaa siitä, että varusteita ja laitteita käytetään asianmukaisesti. Käyttöoikeuden haltija vastaa siitä, että varusteita ja laitteita ei rikota tai muuten vahingoiteta.

8. Alkoholin käyttö Postivarikon tiloissa on kielletty lukuun ottamatta liiketilaa, mikäli liiketilassa anniskellaan alkoholia. Lisäksi juhlatilaisuuksia varten voi tilan varaaja/ käyttöoikeuden haltija hakea Postivarikolta erillistä hyväksyntää alkoholitarjoilulle.

9. Päihteiden käyttö samoin kuin sisällä tupakointi on kielletty. Poikkeuksena kohdassa 8 on käsitelty alkoholin luvallinen anniskelu ja alkoholitarjoilu.

10. Käyttöoikeuden haltija vastaa aina ylimääräisistä hälytys-, siivous-, yms. kuluista, joita tilaisuus mahdollisesti aiheuttaa.

11. Asiaton oleskelu tiloissa on kielletty. Käyttöoikeuden haltijan on huolehdittava siitä, että hän varausajan päätyttyä poistuu tiloista ja huolehtii, että myös muut tilaisuuteen osallistuneet ovat sieltä poistuneet, ja että ovet ja ikkunat on suljettu ja lukittu.

12. Liikunta-, ym. harrasteryhmien varaajien on pidettävä huoli siitä, että ryhmän osallistujat poistuvat pukuhuone ja muista tiloista 30 minuuttia ryhmän toiminnan päättymisen jälkeen. Hänen vastuullaan on myös se, ettei ryhmän toiminnan aikana mahdollisesti lukitsemattomista ulko-ovista kulje tiloihin asiattomia henkilöitä.

13. Postivarikon tiloissa järjestettävät tilaisuudet ja toiminta eivät saa häiritä lähistön asuinkiinteistöjä. Käyttöoikeuden haltija vastaa tästä kuin myös varatussa tilassa tapahtuvan toiminnan laillisuudesta.

14. Postivarikon tiloihin tultaessa ja niissä liikuttaessa on noudatettava hyviä tapoja ja pyrittävä olemaan häiritsemättä rakennuksen muissa tiloissa toimivia käyttäjiä.

15. Käyttöoikeuden haltija on velvollinen noudattamaan tilavarauksen yhteydessä annettuja tarkempia ohjeita ja sääntöjä.

16. Postivarikon korvausvastuu on rajattu käyttövuorosta tai tilavuokrasta maksetun hinnan palautukseen, mikäli tila ei ole käytettävissä maksettuna aikana. Korvausvastuu rajautuu yksittäisen vuoron korvaamiseen, mikäli vakiovuorolla yksittäinen vuoro ei ole käytettävissä maksettuna aikana.

17. Postivarikko käsittelee käyttäjien tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

18. Kiinteistönomistajalla on oikeus poistaa käyttöoikeus määräajaksi tai kokonaan, mikäli käyttöoikeuden haltija ei toimi käyttösopimuksen ehtojen, sääntöjen ja tilavarauksen yhteydessä mahdollisesti annettujen tarkempien ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Kiinteistönomistajalla on myös oikeus poistaa käyttöoikeus määräajaksi tai kokonaan vakavissa ja / tai toistuvissa ilkivalta- ja väärinkäyttötapauksissa.